ประกวดยุวเกษตร ระดับอำเภอ

วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2555 คณะกรรมการประกวดยุวเกษตร ระดับอำเภอ  มาประเมินกิจกรรมยุวเกษตรโรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร

ผลการประเมิน โรงเรียนของเราได้เป็นตัวแทนยุวเกษตรอำเภอโพนนาแก้ว  รอประเมินระดับจังหวัด

Advertisements

ตรวจเยี่ยมประกวดอัตลักษณ์

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555   ดร.อัมรา เขียวรักษา  ดร.ระพีพรรณ  ร้อยพิลา  และดร.ฤทัยทรัพย์  ดอกคำ  

คณะกรรมการประกวดอัตลักษณ์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร

โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคารจัดกีฬาสมุนไพร

วันที่ 12 มกราคม  2555  โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร  จัดกีฬากลุ่มสมุนไพร 5  กลุ่ม  คือ พริก  ขิง  ข่า  ตะไคร้  และมะกรูด  เป็นการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านที่นักเรียนและผู้ปกครองร่วมกันแข่งขัน ในวันนี้มีการแจกทุนการศึกษาให้นักเรียน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

กิจกรรมการผลิต ผลิตภัณฑ์สปาและสบู่

ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554  ครูและ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 เข้าร่วมกิจกรรมการผลิต ผลิตภัณฑ์สปาและสบู่ตามโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ บ้านโพนงามท่า  โดยได้รับการส่งเสริมจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพังโคน

โครงการปลูกเห็ดนางฟ้า

นักเรียนโรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคารมีโครงการปลูกเห็ดนางฟ้าซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอโพนนาแก้ว

เตรียมรับการตรวจเยี่ยมจากผอ.สพป.สน1

นักเรียนโรงเรียนโพนงามโคกเตรียมรับการตรวจเยี่ยมจากผอ.เขต  โดยให้นักเรียนฝึกเบรนยิม

คู่มือการสร้างE-book

ดาวน์โหลดเอกสารข้างล่างคะ

e-book1

Previous Older Entries